Monday, January 24, 2011

,,Sucht,,

Strip Amnezija Mali u magazinu za najmlađe Palčić -2

Da ne mislite da je sve stalo nakon prvog broja, imamo za vas i stranicu Amnezije Malog iz januarskog broja Palčića koji bi trebalo da izađe iz štampe ove sedmice.
Kao što možete pročitati, konkurs za čitaoce Palčića još uvijek traje, kao i vaša obaveza da ga što više promovišete!

Saturday, January 1, 2011

Amnezija - skica

Skica Amnezije za novi Filipov album